مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان جم

مرکز پزشکی هسته ای جم ازسال۱۳۵۰ به عنوان اولین مرکز پزشکی هسته ای خصوصی کشور ، باهدف خدمت رسانی و ارتقای سطح سلامت آغاز به فعالیت نموده و این مجموعه در محیطی مناسب وبا دراختیارداشتن پزشکان متخصص و پرسنل مجرب و دستگاه مدرن Siemens ساخت کشور آلمان و با امکانات و تکنولوژی منحصربه فرد درزمینه تصویربرداری هسته ای از کلیه اعضای بدن ، آماده ارائه خدمات دراسرع وقت می باشد. لیست خدماتی که در مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان جم به بیماران ارائه می گردد

 • اسکن کبد و مجاری صفراوی
 • اسکن کبد و طحال
 • اسکن تخلیه معده
 • اسکن دیوروتیکول مکل
 • اسکن RBC برای تشخیص همانژیوم کبدی و خونریزی دستگاه گوارش
 • اسکن استخوان­های بدن با رادیو داروی MDP (Whole body bone scan)
 • اسکن تمام بدن با I131 برای بررسی متاستاز سرطان تیروئید
 • اسکن تمام بدن با MIBI یا تالیوم برای بررسی فعالیت تومورها
 • اسکن گالیوم برای بررسی تومورها (هوچگین و لنفوم) التهاب­ها و آبسه­ها
 • اسکن قلب فقط در حالت استراحت برای تعیین Viability و بررسی Wall Motion & Wall Thickening
 • اسکن پرفیوژن قلب (MIBI/Thallium) جهت بررسی ایسکمی و اینفارکشن و Viability
 • اسکن تیروئید و بررسی جذب تیروئید با تکنزیوم
 • اسکن پاراتیروئید
 • اسکن پرفیوژن ریه برای بررسی آمبولی ریوی و Quantitative preoperative evaluation اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل (برای بررسی فشار خون ناشی از تنگی شریان کلیوی)
 • اسکن دینامیک کلیه برای بررسی انسداد و فونکسیون کلیه (DTPA Scan و MAC 3 )
 • اسکن کلیه پیوندی برای بررسی ATN وفونکسیون کلیه پیوندی و رد پیوند
 • اسکن استاتیک کلیه (DMSA Scan) برای بررسی بافت کلیه و اسکارهای کلیوی
 • اسکن برگشت ادراری (DRNC Scan) جهت بررسی ریفلاکس مثانه به حالب و کلیه
 • اسکن مجاری اشکی برای بررسی انسداد مجاری اشکی (Dacryo-Scintigraphy)
 • اسکن لنفوسینتی گرافی پستان و ملانوم
 • اسکن غدد بزاقی
 • اسکن رسپتورهای سوماتواستاتین Octreootide جهت بررسی تومورهای نورواندوکرین
 • اسکن پرفیوژن مغز جهت بررسی انواع دمانس تومورهای مغزی و تمپورال اپیلپسی بروشSpect
 • اسکن بیضه
 • درمان پرکاری تیروئید با I131
 • درمان دردهای ناشی از متاستازهای استخوانی با متاسترون
 • اسکن تشخیص افتراقی عفونت از التهاب با UBI –TC 99m