آدرس پزشکی هسته ای جم

خیابان مطهری خیابان فجر بیمارستان جم ط همکف

کد پستی : ۱۵۸۸۶۵۷۹۱۵

شماره تلفن و اطلاعات دورنگار

تلفن : ۰۲۱۸۸۴۹۲۰۸۵

دورنگار : ۸۸۴۹۲۰۸۵-۰۲۱

دسترسی با وسایل نقلیه عمومی

خط ۱ مترو تهران، ایستگاه مفتح

مطهری - بهشتی،BRT سامانه تندرو ۷ خیابان ولیعصر